RAI Andorra .com

LLISTA DE MOROSOS DEL PRINCIPAT D’ANDORRA ONLINE 24H/365D

www. morosos .ad

PREVENCIÓ I RECUPERACIÓ D’IMPAGATS A ANDORRA

LLISTA DE MOROSOS I COBRAMENTS DE DEUTES


LLISTA DE MOROSOS

Demani un informe de morositat sobre una altra empresa abans d’establir relacions comercials.

MOROSOS.AD és un registre de transaccions de béns i serveis impagats, és a dir, un llistat de morosos en transaccions comercials.

MOROSOS.AD, arxiu gestionat seguint la normativa vigent.

L’objectiu de MOROSOS.AD és el registre de deutes de persones o entitats per valorar el risc de crèdit i solvència abans de realitzar transaccions comercials a crèdit o amb pagament ajornat.

COBRAMENTS DE DEUTES

Nosaltres cobrem només si vostè cobra. A partir del 5% de l’import a recuperar. Qualsevol import major de 30 euros.

MOROSOS.AD, servei especialitzat en la gestió de cobraments a morosos i impagats.

MOROSOS.AD, gestió de cobrament de deutes seguint la normativa vigent.

L’objectiu de la gestió de cobraments ofert per MOROSOS.AD és l’externalització dels cobraments de deutes de la seva empresa, reduint els seus costos fixos, evitant la pèrdua de temps i eliminant el desgast que aquestes accions li suposen a vostè i al seu personal.

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE MOROSITAT

¿Què deutes es poden registrar a MOROSOS.AD?

Tots aquells deutes que el creditor ha emès una factura, està vençuda, s’ha exigit el pagament i el deutor no ha realitzat el pagament a la data de venciment.

¿Per què registrar els deutes a MOROSOS.AD?

Per evitar que altres persones o entitats tinguin risc d’impagaments i sanejar la morositat del sistema econòmic i financer del país.

Tinc morosos, ¿Com puc inscriure un deute a MOROSOS.AD?

Contacti amb Dinerpro Solucions per a la gestió integral de cobraments i reclamació de deutes.

Sóc deutor, ¿Com puc deixar d’aparèixer en MOROSOS.AD?

Només es pot eliminar un registre de MOROSOS.AD amb la liquidació total del deute contret.

¿Quant de temps s’apareix a MOROSOS.AD?

Indefinidament, mentre no s’hagi saldat la totalitat del deute contret.